Skolinspektionens granskning, Djurgårdsskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolinspektionen är den statliga myndighet som  har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under läsåret 2013/2014 besöker Skolinspektionens Eskilstunas skolor.

Här lägger vi ut beslutet som vi får efter Skolinspektionens granskning hos oss.

Hösten 2013

 

Djurgårdsskolan beslut 1

Djurgårdsskolan beslut 2

Djurgårdsskolan beslut F-3