Idrottsprofiler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

idrottsprofilerna

Djurgårdsskolan har i samarbete med föreningslivet en attraktiv idrottsprofil. Innehållet i profileringen är nära kopplat till kursplanernas mål, primärt Idrott och Hälsa. Som en viktig del i vår vision arbetar Djurgårdsskolan med att försöka ta vara på elevernas talanger och styrkor. På så sätt får vi motiverade och ansvarstagande elever, vilket gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Idrottsprofilen innebär en viss utökning av elevens skoltid men faller inom ramen för den ordinarie skoldagen. Beroende på ålder, profilinriktning och arbetspassens längd erbjuds eleven 2-4 träningstillfällen per vecka. Det finns också möjligheter till individuella lösningar exempelvis för elitsatsande elever. Idrottsprofiler som du väljer på Djurgårdsskolan innebär att du har lektioner i åldersblandade grupper.

 

Våra idrottsprofiler:

 


 

För att komma till kommunens e-tjänst för
VAL AV GRUNDSKOLA

 

Klicka här


Har ni några frågor om idrottssprofilen?

Kontakta Andreas Filander
som är samordnare för idrottsprofilen.

andreas.filander@eskilstuna.se