Ämnesfördjupning i musik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

”Om du vill förkovra dig i att sjunga eller spela ett visst musikinstrument, lära dig en speciell musikstil, eller jobba med konsertverksamhet, så ska du välja Musik till din ämnesfördjupning.

Vi kommer jobba i en liten grupp med fokus på att spela och sjunga tillsammans.

Målet är att du tillsammans med resten av gruppen ska planera, utforma och genomföra en eller flera egna konserter eller musikaliska evenemang på skolan under höst- och vårterminen.

Vi kommer också samarbeta med bild och slöjd för att skapa dekor/kostym, samt med de elever och lärare som ansvarar för andra evenemang så som jul- och sommaravslutningen.”

 

Välkommen

Joacim Zetterberg