Ämnesfördjupning i engelska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Engelska i världen


Denna inriktning kommer att erbjuda dig både baskunskaper och möjligheter till fördjupning i det engelska språket. Vi kommer att använda oss av olika alternativ och kunskapsinspiration för att öppna upp nya infallsvinklar på engelskans enorma betydelse för vår alltmer internationella värld.

Vi gör en utflykt i musik, litteratur, teater, film, ord och bild med nyfikenhet och glädje.
Målsättningen är att alla ska kunna arbeta på sin egen nivå.

 

Daniel och Anna