Ämnesfördjupning i Spanska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Spanska


I ämnesfördjupningen spanska får du repetera grunderna i språket. Du kanske har glömt en del från 6:an, 7:an och 8:an, här får du chansen att ta igen det.

Vi arbetar med ordförråd, grammatik och meningsbyggnad.

Du har även chansen att påverka innehållet och arbeta med just det DU känner dig osäker på.