Ämnesfördjupning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Från och med läsårsstart börjar terminens ämnesfördjupning där du som inte har valt en profil kan välja att fördjupa dig i ett ämne. Ämnesfördjupningen är uppdelad i tre perioder fördelat på två lektioner i veckan.

Ämnesfördjupning - Information

Enligt skollagen ska varje elev i grundskolan erbjudas 382 timmar "Elevens val" som vi valt att kalla ämnesfördjupning.
Syftet med ämnesfördjupningen är att bredda och/eller fördjupa elevens kunskaper i ett eller flera ämnen (Grundskoleförordningen). Ämnesfördjupning är tydligt knutet till läroplan och kursplan. Varje ämne har en ansvarig pedagog. Entreprenöriellt lärande genomsyrar även ämnesfördjupningen och eleverna arbetar i mindre eller större projekt under de olika perioderna. Skriftliga omdömen av elevernas prestationer och kunskaper lämnas in till respektive ämneslärare för att tillgodoräknas i helhetsbedömningen av eleven.
Läsåret delas in i tre olika perioder. Inför varje period gör man ett nytt val.


 

Ämnesfördjupning i:

 

Bild

Engelska

Idrott och hälsa

Matematik

Naturorienterade ämnen NO

Spanska

Svenska och digitala verktyg

Slöjd

Musik