Bygget börjar ta form

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Nu har bygget kommit så långt att man satt in innerväggar och man kan börja ana hur det kommer att se ut när det är färdigt.

Byggjobbarna jobbar hårt och har knappt tid att svara på mina frågor men som det ser ut nu kommer man inte hinna bli klar till skolstarten i höst.

arbetsbänken

 På nedre botten kan man från arbetsrummet till arbetslag 1 se hur bygget fortskrider. Man kan säkert höra att de jobbar hårt också för ljudnivån på bygget är hög.

klassrum

 

trappan Korridoren

En trappa upp håller man för fullt på att sätta upp innerväggarna

snickare

 

Ventilation

Man har nu börjat ta in underleverantörer som arbetar med el, avlopp och ventilation.  Murningen har också kommit en bit på väg och väggen ut mot gatan är färdigmurad.    

Murare