Staren F-3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till avdelningen Staren 

Rutiner vid frånvaro på Duvan och Staren

 

Staren är ett av lågstadiets två spår på Djurgårdsskolan. Vi har elever från förskoleklass till år 3. Vi som arbetar på Staren är utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Vår verksamhet består av skola och skolbarnsomsorg som bedrivs i samma lokaler. Under skoltid arbetar två pedagoger i varje klass.


 

 

VI SOM ARBETAR I ARBETSLAGET LÄSÅRET 2016-2017

Telefon Staren 016-710 16 81

 

Elisabeth Sandberg (förskoleklass)
Elin Spångberg (förskoleklass)
Roza Hussein (förskoleklass)
Susanne Lindblom (förskoleklass)
Anneli Andersson (förskoleklass)
Lena Öberg Larsson (1A)
Caroline Pantzare (1A)
Annika Hansson (1A resurs)
Lisa Mossberg (2A)
Ronny Karlsson (2A)
Anja Thorén (3A)
Gabriella Vrbanc (3A)
Carita Lorenzoni (fritidspedagog)  

Skolbarnomsorg:

Fritidshem 6-9 år,

finns integrerad i Starens verksamhet.