Internationella klassen, In-A (år 1-6)

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 klassrumsbild

I Eskilstuna undervisas de nyanlända eleverna i internationell klass i 1-1,5 år innan de slussas vidare fullt ut i svensk klass. Så tidigt som möjligt blir eleverna klassplacerade och får så småningom vara med på några lektioner i sin svenska klass. Antal lektioner i den svenska klassen varierar, men utökas allt eftersom eleven lär sig mer svenska. 


En Internationell klass har funnits på Djurgårdsskolan sen 2008. Just nu har vi elever från åk 1-6 i ett litet klassrum högst upp i Hus 1. Vi tar emot nyanlända elever som inte förstår svenska. Med hjälp av anpassat material för svenska som andraspråk, kroppsspråk, rim och ramsor, musik, lekar, sagoläsning, berättande, etc, ger vi barnen möjlighet att lära sig kommunicera på enkel svenska.
Vi har också matematik på schemat och lite undervisning om Sverige och våra traditioner, djur, natur, mm. Ibland gör vi studiebesök, och har undervisning utomhus.


I internationella klassen har eleverna även ämnena idrott och musik. Denna termin har vi även fått några lektioner med introduktion i slöjd.

Som språkstöd i internationella klassen finns:

Sundus Isak Ishu, tel 016-710 52 21 sunds.ishu2@eskilstuna.se

 

  

Internationella klassen, In 7-9

_______________________________________________________

ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING