Rutiner vid frånvaro på Duvan och Staren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

1. Förälder rapporterar in sjukfrånvaro eller söker ledigt hos lärare så att skolan vet att eleven inte kommer.

2. Förälder friskanmäler sitt barn så skolan vet att eleven ska komma till skolan.

3. Om en elev inte är inrapporterad och inte är i skolan vid skolstart ringer personal direkt efter samlingen på morgonen till föräldern.

Med anledning av händelsen i Göteborg (då en elev försvann på väg till skolan), vill vi klargöra och visa på en förändring i våra rutiner ( fetmarkerad text) samt trycka på vikten av att ni som föräldrar ringer och meddelar skolan både vid sjukdom och när barnet ska komma till skolan.

Ann Lundstedt
rektor
Djurgårdsskolan