Förskoleklass Duvan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Klicka nedan för olika ansökningsblanketter!


Ledighetsansökan


Barnomsorgs- och skolblanketter


Välkommen till Förskoleklassen Duvan !

Läsåret 2015-2016

 

Duvan är ett av två lågstadiespår på Djurgårdsskolan. Vi har barn från förskoleklass till år 3. Vi som arbetar här är utbildade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Vi bedriver både skol- och fritidshem i samma lokaler. I varje klass finns en klasslärare samt en fritidspedagog eller förskollärare som arbetar tillsammans. 

Vi på Duvan arbetar med alternativ kompletterande kommunikation, tecken som stöd (TSS) eller tecken kommunikation som det också kallas vilket innebär att vi förstärker vissa viktiga ord i en mening genom tecken. Vi använder oss också av handalfabetet och särskilt vid bokstavs- och läsinlärningen.