Duvan F-3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till Duvan !

 

Rutiner vid frånvaro på Duvan och Staren

 

Duvan är ett av två lågstadiespår på Djurgårdsskolan. Vi har barn från förskoleklass till år 3. Vi som arbetar här är utbildade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Vi bedriver både skol- och fritidshem i samma lokaler. I varje klass finns en klasslärare samt en fritidspedagog eller förskollärare som arbetar tillsammans. 

 


  

  

VI SOM ARBETAR I ARBETSLAGET LÄSÅRET 2016-2017 ÄR:

Telefon till arbetslaget 016-710 1936

Anette B Hagberg (förskoleklass)
Birgitta Örn (FSK)
Sabina Eriksson Ademaj (FSK) 
Cecilia Strid (1B)
Britt-Inger Bergström (1B)
Sofie Lindqvist (1B)
Ylva Brorsson (2B)
Maud Lilja (2B)
Camilla Svensson (3B)
Daniela Annergran (3B)
Jeanette Karlsson (SvA)
Jackie Nunez Perez (resurs)

Skolbarnomsorg:

Fritidshem 6-9 år,

finns integrerad i Duvans verksamhet.