20150311

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 11 mars 2015

 

Närvarande:

Fredrik Rosengren, Helena Andersson, Anders Holmqvist, Annelie Elfving, Ulrika Gillerström, Ulrika Antsvee och Maria Steen.

 

Frånvarande:

Fredrik Frisell, Kent Sahlin, Helén Andersson och Claes Parsmo

Jan-Erik Nyström kom till mötet på en kortare visit och Maria Steen och Jan-Erik tittar på några passande datum för träff med föräldraföreningen.

 

Ekonomi

Ansökning om stipendium på 15 000 kr har inkommit till föräldraföreningen från klass M9 som ska åka till Göteborg och gå på Göteborgsoperan. 

Ansökning om stipendium på 12 000 kr har inkommit till föräldraföreningen från klass M6 som ska åka till Kloten och alla äventyr där.

Informationslapp om föräldraföreningen bifogas protokollet som en påminnelse om föreningen och dess innebörd, att alla frivilliga medlemsavgifter tillfaller musikklasserna i form av bl.a. stipendier/ekonomiskt stöd till musikalerna. Se bilaga 1.

Annonsplats i ”sånghäftet” vid Vårkonserten finns och kostar 1 000 kr. Vill man ha en annonsplats tas kontakt med ordförande Helena Andersson på tfn 070-993 05 88. Sista dagen att lämna in loggor till programmet är 150408 då Åsa Hejneman (ansvarig för programmet) måste ha in underlaget för tryckning. Se bilaga 2.

 Vårkonserten

140509 är det åter dags för musikklassernas Vårkonsert, Konserthallen på Stålforsskolan, det blir två konserter, kl 14.30 samt 16.30.

 Arbetsfördelningen blir följande med cirka 6 st föräldrar alt elever/klass (M4, M5, M6, M7):

M4         Fika (20 kr)

M5         Fiskdamm/lotteri (10 kr/lott)

M6         Garderob (20 kr)

M7         Fiskdamm/lotteri (20 kr)

M8         Bakar 20 muffins alt bullar i bullform/elev samt städar i elevrum
              efter konserten (2 st elever)

M9         Bakar 20 muffins alt bullar i bullform/elev samt städar i elevrum
              efter konserten (2 st elever)

              (fördelning av gluten och laktosfritt görs i resp klass)

 * Anders Holmqvist ordnar med midjeväskor och växel.

 

Vill M4 ha ”gamla” musikklasströjor?

 Fråga samtliga klasser (elever och föräldrar) om ev saker att ”sponsra” med till lotteriet. Sakerna ska vara nya och oanvända. Eventuella priser kan lämnas vid samlingen konsertdagen. Sponsringslapp, framtagen av föräldraföreningen, kan lämnas av elever/föräldrar till tillfrågade sponsorer. Se bilaga 2.

De berömda ”hattarna” att lägga valfritt bidrag i ska finnas vid utgångarna efter genomförd konsert.

Annelie pratar med ”Tre Smeder” ang sponsring av deras fina smycke.

Biljetter till Vårkonserten

Biljetter kan beställas av eleverna via Eskilstuna Kommuns hemsida, varje elev kan beställa 4 st biljetter. Om man behöver extra biljetter finns de på Stadsbiblioteket 150417 och det är ”först till kvarnen” som gäller.

Musikalen EXIT

Ang musikalen EXIT 150411--150413 så har föräldraföreningen godkänt Maria Steens ansökan om ekonomiskt stöd på 20 000 kronor.

Maria Steen ska försöka få tag på någon förälder i M8 eller M9 som är sjukvårdskunnig och kan hjälpa till vid behov vid musikalen.

Klass M7 tillfrågas om de vill ta hand om garderob samt fikaförsäljningen.

 

Kommande konserter

 

26 mars
kl. 18.30

M7 Musikcafé
Ungdomens Hus


11 april
kl. 16.00

M8, M9, musikalen EXIT
Eskilstuna teater


12 april
kl. 16.00

M8, M9, musikalen EXIT
Eskilstuna teater


13 april
skolföreställningar

M8, M9,musikalen EXIT
Eskilstuna teater


17 april
10.00 samt 10.30

M8, M9 sjunger på Kommunmässan
Munktellarenan


23 april
skolföreställningar

M6 ”Pettson och Findus”
Djurgårdsskolans aula


23 april
kl. 19.00

M6 ”Pettson och Findus”
Djurgårdsskolans aula


9 maj
kl. 14.30 samt 16.30

Vårkonsert, alla musikklasser
Konserthallen

 

 


 

Nästa möte för Föräldraföreningen planeras till 150416 kl 17:30 – cirka 19:00

 

Vid pennan

Annelie Elfving

Sekreterare

 

 

 

 

Protokollet justeras av:

 

 

___________________________                                                                                     

Helena Andersson, ordförande                         Ulrika Antswee, ledamot