20150226

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 26 februari 2015

 

Närvarande:
Helena Andersson, Fredrik Rosengren, Ulrika Antsvee, Ulrika Gillerström, Annelie Elfving och Maria Steen

Frånvarande:
Kent Sahlin, Fredrik Frisell, Helén Andersson, Claes Parsmo och Anders Holmqvist.

Kommande konserter


15 mars
kl.16.00 M4, M5 och Volvo musikkår
Astrid Lindgren-konsert, Konserthallen
________________________________________
26 mars
kl. 18.30 M7 Musikcafé
Ungdomens Hus
________________________________________
11 april
kl. 16.00 M8, M9, musikalen EXIT
Eskilstuna teater
________________________________________
12 april
kl. 16.00 M8, M9, musikalen EXIT
Eskilstuna teater
________________________________________
13 april
skolföreställningar M8, M9,musikalen EXIT
Eskilstuna teater
________________________________________
17 april
10.00 samt 10.30 M8, M9 sjunger på Kommunmässan
Munktellarenan
________________________________________
23 april
skolföreställningar M6 ”Pettson och Findus”
Djurgårdsskolans aula
________________________________________
23 april
kl. 19.00 M6 ”Pettson och Findus”
Djurgårdsskolans aula
________________________________________
9 maj
kl. 14.30 samt 16.30 Vårkonsert, alla musikklasser
Konserthallen
 
________________________________________


Musikal
Musikalen Exit 150411 verkar ännu så länge vara under kontroll. Rekvisita kommer troligen att efterfrågas enligt Maria Steen. Biljetterna kommer att säljas av Stadsbiblioteket.
Vuxenbiljett kommer att kosta 90 kr + 10 kr förköpsavgift, barnbiljett 40 kr + 10 kr förköpsavgift.

Vårkonserten
Vårkonserten 150509 har två föreställningar, kl 14.30 samt 16.30. Biljetterna kommer att delas ut av skolan. Diskussion har förts huruvida det ska vara inträdesavgift eller inte. Är det något som kan göras av Föräldraföreningen? Enligt Maria har man bestämt att någon av konserterna ska vara gratis och därför ingen kostnad.

Val av revisor
Enligt Gamla Stadens Föräldraförening ska det finnas 2 st revisorer samt en revisorsuppleant. För dagen har vi endast en revisor och Jonas Elfridsson (Alicia M4) tillfrågas.  På mötet väljs Fredrik Rosengren som revisorsuppleant.

 


Ekonomiskt stöd/musikalbidrag
Maria Steen kommer att skicka in en ansökan om ekonomiskt stöd på 20 000 kr till M8 och M9:s musikal Exit, vt 2015. Beslut har tagits idag om att Föräldraföreningen kommer att godkänna ansökan.

Stadgar
Vid nästa möte ska styrelsen gå igenom stadgarna från 2003-09-25 (finns på hemsidan) som är i behov av revidering och förnyelse. Hur ska redovisningen för 6:or och 9:or (föräldraföreningens stipendier) ske?
Nästa möte för Föräldraföreningen är 150311 kl 19.30 (efter skolrådet).

Vid pennan

Annelie Elfving
Sekreterare