20141104

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 4 November 2014

Närvarande:
Fredrik Rosengren, Ulrika Antsvee, Anders Holmqvist, Ulrika Gillerström, Annelie Elfving och Åsa Hejneman.


Frånvarande:
Kent Sahlin, Helena Andersson, Maria Steen, Helen Andersson och Fredrik Frisell. (Claes Parsmo, Anna Sehlstedt)

Hemsidan
Åsa Hejneman kom till mötet för att samtala kring hemsidan och vad man kan göra med den. Åsa berättar att hon lägger in informationen precis som vi i föräldraföreningen vill ha, informationsvägen ska gå via Annelie Elfving och Åsa.
Åsa kommer att lägga upp information på Aktuellt-vyn samt under klasserna och deras information. Var och en (föräldrarna) får själva lägga in sidan som en ”prenumeration”.

Konserter


29 november M6 sjunger på Öppet Hus på Djurgårdsskolan
________________________________________
30 november
Kl 11.00 M6 Adventskonsert         INSTÄLLT PGA SJUKDOM
Elimkyrkan
________________________________________
30 november
kl 16.00 M4,M7, M8, M9. Julkonsert
Konserthallen
M4 Garderob (20 kr), 6 st föräldrar före och efter föreställningen. Fråga om M5 vaktar i paus.
M7 Fika (20 kr), 6 st föräldrar. Städar köket efteråt.
M8 Fiskdamm/Lotteri, tröjor/lucianattlinnen? Städar där de är efteråt.
M9 Bakar 20 muffins/elev (fördelning av gluten och laktosfritt görs i resp klass). Städar logerna.
Anders Holmqvist ordnar med växel samt magväskor.
Helena hör med Åsa Andersson, Stålfors angående nycklar till köket.
Gamla musikklasströjor/t-shirt/lucianattlinnen som är skänkta samlas in i klassen och lämnas till föräldrarepresentanterna i klassen alt kan lämnas vid samlingen konsertdagen.
Sponsrade saker till lotteriet ska vara nya och oanvända och inte ha någon företagslogga på. Eventuella priser lämnas vid samlingen konsertdagen men helst till klassrådsrepresentanten/representanterna till 141126 som tar med sig dessa till Föräldraföreningens möte samma kväll.
Biljetter till Julkonserten säljs på Stadsbiblioteket med början 141111, biljettkostnad är 50 kronor/barn, 100 kronor/vuxen (inkl förköp).
__________________________________________________________________
11 december
Kl 18.00 och 19.30 M5 och M6 Luciakonsert
Fors kyrka
Biljetter inför denna konsert har delats ut till klasserna M5 och M6.
Det behövs 4 stycken eldvakter till kl 18:00-föreställningen.
Det behövs även 4 stycken eldvakter till kl 19:30-föreställningen, dessa ska även göra lite städning, sopning efter konserten.
________________________________________
13 december
Kl 16.00 M5 och Eskilstuna Oratoriekör:
Lördagskonsert, ”Ljusklara hägring”
Klosters kyrka
________________________________________

Ang sponsring
Det finns en eller två som vill ha sin företagslogga i jul- och vårkonserthäftet à 1500 kr. Sponsringslapp att delas ut bifogas.

Stipendier
Diskussion kring stipendiernas storlek och styrelsen finner det lämpligast att istället för att höja stipendierna till musikklasserna för årskurs 6 och årskurs 9 så kommer Föräldraföreningen att lämna pengar till olika musikprojekt då detta kostar en hel del.

Styrelsen
Anna Sehlstedt är inte ledamot i styrelsen längre.

Styrelse och ledamöter
Uppdaterad telefon- och epostlista (daterad 141113)

Nästa möte för Föräldraföreningen är 141126 kl 19.30 (efter skolrådet)

Vid pennan Annelie Elfving
Sekreterare