20140507

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 7 maj 2014

 

Närvarande:
Helena Andersson, Susanne Lindblom, Fredrik Rosengren, Yvonne Berglund, Maria Steen, Jenny Sörensson Gustavsson, Helen Andersson, Ulrika Antsvee och Annelie Elfving.

Föregående protokoll
Genomgång av protokollet från mötet 140409. 
 
Vårkonserten 140525
Föräldraföreningen och de som ska hjälpa till vid första konserten samlas kl 13:00 vid Stålforsskolans uppehållsrum. Klasserna har sina representanter klara.

M4 Fika (20 kr)
M5 Lotteri (10 kr/lott)
M6 Garderob (20 kr)
M7  Fiskdamm/tröjor (20 kr)
M8 Städning
M9a+b  Bakar 20 muffins/elev (fördelning av gluten och laktosfritt görs i resp klass)

Anders Holmqvist ordnar med växel samt magväskor.
Yvonne Berglund har hand om nyckeln.

Gamla musikklasströjor/t-shirt som är skänkta samlas in i klassen och lämnas till föräldrarepresentanterna i klassen alt lämnas vid samlingen kl 13:00 konsertdagen.

Sponsrade saker till lotteriet meddelas till Annelie Elfving via epost; axelsson.elfving@telia.com senast 140516. Sakerna ska vara nya och oanvända och inte ha någon företagslogga på. Eventuella priser kan lämnas vid samlingen konsertdagen.

Extra biljetter
Extra biljetter kan hämtas på Stadsbiblioteket fr o m 140512.

Stipendier
Finns det utrymme att höja stipendierna för musikklasserna årskurs 6 och årskurs 9 nästa läsår?
Storleken på stipendierna sker via styrelsebeslut i Föräldraföreningen Gamla Stadens Musikklasser.

Föräldramöte för nya musikklasselever
140527 kl 17:30 är det möte i Aulan för nya elever och deras föräldrar. Yvonne Berglund och Ulrika Antswee kommer att representera Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser.

Nästa möte för Föräldraföreningen planeras höstterminen 2014

 

Vid pennan   Annelie Elfving
Sekreterare