20140409

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 9 april 2014

 

Närvarande:

 Ulrika Antsvee, Annelie Elfving, Katarina Svedberg, Anna Sehlstedt, Helena Andersson, Jenny Sörensson Gustavsson och Maria Steen.

Föregående protokoll

Genomgång av protokollet från mötet 140311.

Ny ledamot i styrelsen

Styrelsen beslutar att Maria Steen väljs in i styrelsen för Charlotta Bergs Minnesfond.

Ekonomi

Frågor som ställdes vid föregående möte har besvarats via epostmeddelande från kassör Anders Holmqvist 140401. Se bilaga 1.

Förslag på en informationslapp med föreningens bankgironummer har tagits fram och godkänns. Informationslappen är till för att lämnas ut till musikklasserna och är även som en påminnelse om föräldraföreningen. Se bilaga 2.

Nuvarande projekt

Ang musikalen 26-27 april så ska Maria Steen ha pratat med 9:ornas föräldrar eventuell rekvisita och om det finns någon förälder är sjukvårdskunnig och kan hjälpa till vid behov.

Kommande projekt

140525 är det åter dags för musikklassernas Vårkonsert, Konserthallen på Stålforsskolan. Föräldraföreningen och de som ska hjälpa till vid första konserten samlas kl 13:00 vid Stålforsskolans uppehållsrum.

Arbetsfördelningen blir följande med cirka 6 st föräldrar alt elever/klass:
M4 Fika (20 kr)
M5 Lotteri (10 kr/lott)
M6 Garderob (20 kr)
M7  Fiskdamm/tröjor (20 kr)
M8 Städning
M9a+b  Bakar 20 muffins/elev (fördelning av gluten och laktosfritt görs i resp klass)

 Anders Holmqvist får ordna med växel samt magväskor till samlingen kl 13:00 konsertdagen.
 Yvonne Berglund får frågor som Nycklar! Vaktmästaren, låser han upp för oss? Får vi låna köket? Ang loggorna/vad finns kvar?
 De flesta klasser har sina representanter klara och vi gör en sista koll vid nästa möte.

Fråga samtliga klasser om gamla musikklasströjor/t-shirt finns att skänka till Föräldraföreningen, detta då dessa sedan kan säljas för en summa av 20 kr/st vid konserten. Dessa samlas in i klassen och lämnas till föräldrarepresentanterna alt lämnas vid samlingen konsertdagen.

Fråga samtliga klasser (elever och föräldrar) om ev saker att ”sponsra” med till lotteriet. Sakerna ska vara nya och oanvända och inte ha någon företagslogga på. Eventuella priser kan lämnas vid samlingen konsertdagen.

 

 

Göra reklam för annonsplats i ”sånghäftet” vid Vårkonserten.
Annonsplatsen kostar 1000 kr och vill man ha en plats tas kontakt med ordförande Yvonne Berglund på tfn 016-130427, 070-5335108 alt tf ordförande Ulrika Antswee 073-5806711. Sista dagen att lämna in loggor till programmet är 140509 då Åsa Hejneman (ansvarig för programmet) måste ha in underlaget för tryckning.

Vårens planerade aktiviteter

140326 Pop-rockkonsert i S:t Eskils skolas aula, M7 och M8 samt elever från
 Estetiska programmet kl 19:00
140403 Konsert, S:t Eskils kyrkan, M5 och M6, kl 19:00
140408 Lunchmusik i Klosters kyrka, M5, kl 12:00-12:30
140424 Konsert, Djurgårdsskolans aula, M4, kl 18:30
140426 Premiär på House of fame, Vinn lyckan att bli den du vill! ”, musikal med M9a och M9b på Eskilstuna teater, se nedan.
140428 Skolföreställningar av ”Vinn lyckan att bli den du vill. Eller?” kl 10:00 och kl 14:00
140525 Vårkonsert i Konserthallen med alla musikklasser, kl 14:30 samt kl 16:30
Nästa möte för Föräldraföreningen planeras till 140507 kl 17:30 – cirka 19:00

Vid pennan

 

Annelie Elfving
Sekreterare