20140311

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 11 mars 2014

 

Närvarande:
Ulrika Antsvee, Annelie Elfving, Katarina Svedberg, Susanne Lindblom, Anna Sehlstedt, Helen Andersson, Jenny Sörensson Gustavsson och Fredrik Rosengren.

Föregående protokoll:
Genomgång och information om vad som sas vid mötet 140206.
Vi hade besök av rektor Jan-Erik Nyström, han ska återkomma med besked om vad man får göra och inte göra vad det gäller profileringen av skolan.

Förslag till profilering som kom upp vid mötet 140206 var;
• Reklam på jackor (inte bara tröjor) som elever i musikklasserna kan köpa.
• Informationsbroschyrer på olika språk.
• Bjuda in barn från andra skolor i kommunen och deras föräldrar till en konsert.
• Facebook?
• Instagram?
• Tidningen, tipsa om kommande konserter osv
• Kyrkan och deras kalendarium
• Dekaler att sätta på bilen
Diskussionen fortsätter vid våra möten.

Ekonomi
Enligt protokoll från 140206 berättade kassör Anders Holmqvist och ordförande Yvonne Berglund att föreningens ekonomi är bra. Representanterna från musikklasserna önskar mer specifikt få veta hur mycket pengar det finns i kassan. Om det finns pengar kvar efter stipendieutdelning, hur mycket? Från vilket datum gäller det nya bankgironumret till föräldraföreningen? Om man har betalat in årsavgiften på det tidigare bankgironumret, har dessa pengar kommit föreningen till handa? Hur många familjer har betalat in medlemsavgiften det här läsåret? Hur har det sett ut tidigare?
Frågorna enligt ovan lämnas vidare till kassör Anders Holmqvist för redovisning till nästa möte.
 
Föräldraföreningens nya bankgironummer är 155-0045.

”Årsavgiften till Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser är f n 150 kr per familj och läsår, oavsett hur många barn man har i musikklass. Årsavgifter liksom intäkter från konserter m m går oavkortat som stöd till våra barns verksamhet. Tanken är att dela ut eventuella pengar genom att alternativt höja stipendierna, ge ekonomiskt stöd till olika projekt som exempelvis till musikaler.”

Nuvarande projekt
Information om det nuvarande projektet ”Skapande skola”, där Maria Steen arbetar tillsammans med ”sina” elever, manusförfattaren Johan Briggert och koreografen Joanna Tåje. Musikalen är skräddarsydd för eleverna och ändras efter deras behov.

Ang musikalen 26-27 april så ska Maria Steen ha pratat med 9:ornas föräldrar eventuell rekvisita och om det finns någon förälder är sjukvårdskunnig och kan hjälpa till vid behov.

Kommande projekt
140525 är det åter dags för musikklassernas Vårkonsert, Konserthallen på Stålforsskolan. Det kommer att vara två konserter, kl 14.30 och kl 16.30. Föräldraföreningen börjar redan nu att planera inför denna konsert. Biljetter får man beställa på nätet och mer information om detta kommer att komma senare under våren.
Arbetsfördelningen blir följande med cirka 6 st föräldrar alt elever/klass:
M4 Fika
M5 Lotteri (10 kr/lott)
M6 Garderob
M7  Fiskdamm/tröjor
M8 Städning
M9a+b  Bakar 20 muffins/elev (fördelning av gluten och laktosfritt görs i resp klass)

*Fråga samtliga klasser om gamla musikklasströjor/t-shirt finns att skänka till Föräldraföreningen, detta då dessa sedan kan säljas för en summa av 20 kr/st vid konserten.

*Fråga samtliga klasser (elever och föräldrar) om ev saker att ”sponsra” med till lotteriet. Sakerna ska vara nya och oanvända och inte ha någon företagslogga på.

Göra reklam för annonsplats i ”sånghäftet” vid Vårkonserten. Annonsplatsen kostar 1000 kr.
Kontakt tas med ordförande Yvonne Berglund alt föräldrarepresentanten/föräldrarepresentanterna i resp klass.

Alla intäkter går oavkortat till våra musikklasselever i form av stipendium, till konserter o dyl.

Vårens planerade aktiviteter:

  • 140326 Pop-rockkonsert i S:t Eskils skolas aula, M7 och M8 samt elever från
     Estetiska programmet kl 19:00
  • 140403 Konsert, S:t Eskils kyrkan, M5 och M6, kl 19:00
  • 140408 Lunchmusik i Klosters kyrka, M5, kl 12:00-12:30
  • 140424 Konsert, Djurgårdsskolans aula, M4, kl 18:30
  • 140426 Premiär på House of fame, Vinn lyckan att bli den du vill! ”, musikal med M9a och M9b.Musikal på Eskilstuna Teater Klass M9A och M9B, se nedan.
  • 140428 Skolföreställningar av ”Vinn lyckan att bli den du vill. Eller?” kl 10:00 och kl 14:00
  • 140525 Vårkonsert i Konserthallen med alla musikklasser, kl 14:30 samt kl 16:30

Hous of fame


Nästa möte för Föräldraföreningen planeras till 140409 kl 17:30 – cirka 19:00

Vid pennan  

Annelie Elfving
Sekreterare