20140206

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR GAMLA STADENS MUSIKKLASSER

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 6 februari 2014

 

Närvarande:
Ulrika Antsvee, Annelie Elfving, Katarina Svedberg, Anders Holmqvist, Yvonne Berglund och Jan-Erik Nyström, rektor och Maria Steen, musikledare.

 

Rektor Jan-Erik Nyström diskuterar med styrelsen om vikten att få nya ”externa” elever till skolan. Om hur man ska kunna profilera skolan och på så sätt få fler elever till skolans upptagningsområde. Han påtalar också hur viktig Föräldraföreningen är i den frågan. Han önskar att Föräldraföreningen (föräldrar) kommer med förslag om hur vi kan göra detta tillsammans.
De förslag som kommer upp vid mötet idag är;


• Reklam på jackor (inte bara tröjor) som elever i musikklasserna kan köpa.
• Informationsbroschyrer på olika språk.
• Bjuda in barn från andra skolor i kommunen och deras föräldrar till en konsert.
• Facebook?
• Instagram?
• Tidningen, tipsa om kommande konserter osv
• Kyrkan och deras kalendarium
• Dekaler att sätta på bilen

Diskussionen fortsätter vid nästa möte.

Vi diskuterar också om möjligheter om bidrag till musikklasserna utifrån? Sponsring? Utskick av brev. Projekt som ”Skapande skola”, se nedan, kostar en del att genomföra och ekonomiskt stöd till projekten önskas. Maria Steen försöker att söka efter olika bidrag men detta tar mycket tid och kraft.
Vad kan Föräldraföreningen göra?
Rektor Jan-Erik Nyström hör med revisorn om vad man får och inte får göra.

Ekonomi

Ekonomin i Föräldraföreningen ser bra ut. Kassör Anders Holmqvist berättar att Föräldraföreningen fått ett nytt bankgironummer 155-0045.
Årsavgiften till Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser är f n 150 kr per familj och läsår, oavsett hur många barn man har i musikklass. Årsavgifter liksom intäkter från konserter m m går oavkortat som stöd till våra barns verksamhet. Tanken är att dela ut eventuella pengar genom att alternativt höja stipendierna, ge ekonomiskt stöd till olika projekt som exempelvis till musikaler.

Angående stipendier

Stipendier från Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser kan sökas ända fram till mars månad. För att få stipendierna måste eleverna skriva en ansökan (läraren i respektive klass) och ge en redogörelse för hur pengarna ska användas samt dokumentera resan och presentera dokumentationen för Föräldraföreningen vid hemkomst. Eleverna ska dessutom göra ett eller flera framträdanden för människor som inte så enkelt kan delta i kulturlivet, t.ex. på Härbärget, gruppboenden och inom sjukvården. M6 kan ansöka om 12 000 kr och M9 kan ansöka om 15 000 kr

Charlotta Bergs Minnesfond

1998 avled plötsligt en av musikskolans allra första musikklasselev, Charlotta Berg. Inför begravningen uttryckte hennes föräldrar Johanna och Richard önskemål om medel till en musikfond till Charlottas minne i stället för blommor. Avkastningen från fonden tillfaller de båda avgångsklasserna i år 9 som får ett stipendium på 10 000-15 000 kr att användas i ett musikaliskt sammanhang.

Nuvarande projekt

Maria Steen, musikledare, informerar och berättar om de kommande konserterna/aktiviteterna som är planerade under våren.

Maria Steen berättar om det nuvarande projektet ”Skapande skola”, där hon arbetar tillsammans med sina elever och manusförfattaren Johan Briggert och koreografen Joanna Tåje. Musikalen är skräddarsydd för eleverna och ändras efter deras behov.

Vårens planerade aktiviteter:

 • 140211 Lunchmusik i Klosters kyrka, M4, kl 12:00-12:30
 • 140304 Lunchmusik i Klosters kyrka, M6, kl 12:00-12:30
 • 140326 Pop-rockkonsert i S:t Eskils skolas aula, M7 och M8 samt elever från
   Estetiska programmet kl 19:00
 • 140403 Konsert, S:t Eskils kyrkan, M5 och M6, kl 19:00
 • 140408 Lunchmusik i Klosters kyrka, M5, kl 12:00-12:30
 • 140424 Konsert, Djurgårdsskolans aula, M4, kl 18:30
 • 140426 Premiär på House of fame, Vinn lyckan att bli den du vill! ”, musikal med M9a och M9b.


Musikal på Eskilstuna Teater Klass M9A och M9BHous of fame

 • 140428 Skolföreställningar av ”Vinn lyckan att bli den du vill. Eller?” kl 10:00 och kl 14:00
 • 140525 Vårkonsert i Konserthallen med alla musikklasser, kl 14:30 samt kl 16:30


Ang musikalen 26-27 april så pratar Maria Steen med 9:ornas föräldrar om de eventuellt har någon rekvisita. Om någon förälder är sjukvårdskunnig och som kan hjälpa till vid behov.
Ulrika Antsvee och Yvonne Berglund, Föräldraföreningens representanter, frågar M8 om de vill ta hand om garderoben/fikat under denna musikal.

Representanter för Föräldraföreningen 2013/2014
M4
Fredrik Rosengren
Helena Andersson

M5
Jenny Sörensson Gustavsson
Helen Andersson
Claes Parsmo (ledamot)

M6
Helena Andersson
Anders Holmqvist (kassör)
Annelie Elfving (sekreterare)

M7
Anna Sehlstedt

M8
Ulrika Antsvee (vice ordförande)
Yvonne Berglund (ordförande)

M9A
Sabina Gustavsson

M9B
Annika Ågefors
Susanne Lindblom
Katarina Svedberg (ledamot)

Nästa möte för Föräldraföreningen planeras till 140311 kl 19:30
(skolråd är mellan 18.00 - 19.30)

Vid pennan Annelie Elfving
Sekreterare