Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Duvan och Staren

 

Duvan och Staren heter fritidshemmen på Djurgårdsskolan som vänder sig till elever från F-3. Fritidshemmen ska ge barnen en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter

Ballonger på rad
Öppettider: 06.30-18.30
Tel:
Staren: 016-710 16 81,
Duvan: 016-710 19 36

Det finns ca 200 barn fördelade på de båda avdelningarna. Samarbete mellan de båda avdelningarna sker vid öppning, stängning och vid lov.
Vår verksamhet är öppen mellan 06:30-18:00. Vi öppnar och stänger på Duvans avdelning. Vi har öppet hela sommaren.
I vår utemiljö har vi tillgång till skolgård, skog och öppna fält som befrämjar olika slags bra rörelseaktiviteter.
Vi arbetar utifrån LGR-11. Vi strävar efter att genom lek, arbete och inlärning ge varje barn möjlighet att utveckla fantasi, självständighet, kunskap, ansvarstagande och empati.

 


Djurgårdsskolans öppna verksamhet

För dig som går i årskurs 4,5 eller 6.

Ansvarig Anette Olofsson 
tel 016-710 1530  anette.olofsson@eskilstuna.se
 

fotboll på öppna

 


Hajens fritids

 

Vänder sig till eleverna från Pilen i åldrarna 7 – 12 år
Fritidshem för barn som är inskrivna i särskolan.
 
Djurgårdsskolan, Hajen
Skogvaktarvägen 1
633 49 Eskilstuna

Telefon: 016-710 22 83

Pilen

 


Förlängd skolbarnsomsorg

Fritids på Pilen för ungdomar som fyllt 13 år.

Chef för den verksamheten är

Ann-Christin Jannson ann-christin.jansson@eskilstuna.se