Skolsköterska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

VÄLKOMMEN TILL SKOLHÄLSOVÅRDEN!   

Susanna Lind och  Åsa Jansson är skolsköterskor på Djurgårdsskolan.


När barnen börjar förskoleklass tar skolhälsovården över efter barnavårdscentralen. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt utför enklare sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården har som mål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är till för alla elever och är frivillig.

Hälsobesök

Elever erbjuds fyra hälsobesök under grundskoletiden. Vid de regelbundna hälsobesöken får eleven möjlighet att diskutera sin hälsa. Då samtalar vi om sömn, matvanor, fysisk aktivitet, fritidsintressen, kamrater, familj, skola, trivsel och mående. Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med eventuell uppföljning. Avvikelser meddelas till vårdnadshavare.

Förskoleklass

Eleven erbjuds hälsobesök tillsammans med sin vårdnadshavare där vi diskuterar barnets hälsa och trivsel samt kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorisk utveckling.

Skolår 2

Hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn samt trivsel.

Skolår 4

Hälsobesök. Kontroll av längt, vikt, syn och rygg.
Hälsofrågor besvaras av vårdnadshavare och hälsoenkät besvaras av elev.

Skolår 7

Hälsobesök. Kontroll av längt, vikt, syn och rygg.
Hälsofrågor besvaras av vårdnadshavare och hälsoenkät besvaras av elev.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Inför vaccinationen informeras eleven och dess vårdnadshavare som också ger sitt godkännande till vaccination.

Skolsköterskans insatser i elevhälsan

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i elevhälsoarbetet som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i det övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Kontakt

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna. Kontaktuppgift finns till höger på den här sidan.

 Här finns länkar till andra ställen som du kan få råd och stöd hos

Åsa Jansson

har sin mottagning bredvid expeditionen i hus 1

Åsa ansvarar för:
FSK Staren, 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B,
7A, 7B, 7C, 8A, 8C, 9A, 9C, Pilen A och E

Susanna Lind

har sin mottagning bredvid expeditionen i hus 1

Susanna ansvarar för:
FSK Duvan, 1B, 2B, 3B, M4, 5B, M5, M6,
M7 ,7D ,7E, M8, 8B, M9, 9B, 9D, Pilen C och F

Välkomna!
Susanna Lind och Åsa Jansson