Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

SKOLLEDNING

Rektor Leif Andersson, förskoleklass - årskurs 3

Rektor Lars Bouvin, årskurs 4-6

EXPEDITION

Administratör Carina Larsson
carina.larsson@eskilstuna.se 016-710 18 73

LÄRARE/PEDAGOGER

FRITIDSHEM

SKOLBIBLIOTEK

SKOLRESTAURANG

ELEVHÄLSA 

IDROTTSLÄRARE

SLÖJDLÄRARE

MUSIKLÄRARE

HEMKUNSKAPSLÄRARE

NTA-Natur och Teknik för alla

SKOL IF

VAKTMÄSTARE