Rastverksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Björktorpsskolan har vi sedan  augusti 2013 utökat vår rastverksamhet. Vi har anställt Lindaoch Andreas, två ungdomar vars uppdrag är att arrangera lekar på förmiddags- och lunchrasten.

Lekar, fotboll, basket, hoppa hopprep, rocka med rockring, gå på styltor, spela landbandy mm är aktiviteter som pågår på rasterna.

Linda och Andreas är även ute varje morgon mellan kl 08.00-08.20. Det innebär att det vid alla dessa raster är minst fyra vuxna ute.

Vi har redan under den månaden som gått sedan rastaktiviteterna kommit igång märkt att konflikter mellan elever har minskat.