Musik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Forskning visar att musik stimulerar språkutveckling och även motorisk och känslomässig utveckling. Musik skapar glädje och gemenskap och är därför ett naturligt inslag i vår verksamhet. Sång, rytm och dans är ett omtyckt inslag. Vi sjunger visor, prilliga melodier och använder sånglekar.

"Musik som estetisk uttrycksform används i
en mängd sammanhang, har olika funktioner
och betyder olika saker för var och en av oss.
Den är också en viktig del i människors sociala
gemenskap och kan påverka individens
identitetsutveckling" (Lgr 11)

 

Musik