Förskoleklass Torpet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskoleklass har en viktig roll i att utveckla trygghet och gruppgemenskap inför skolstarten. Lek och skapande ska ingå som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara..

 På Torpet präglas verksamheten av glädje, engagemang och lekfullt lärande. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid värdegrundsfrågor och då på en nivå som passar barnen.
 
Läroplanen Lgr11
Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. De två första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet.

I Torpets förskoleklass är vi 23 elever och vi som arbetar i förskoleklassen är Josefin Skantz och Simin Mohammadi. Vissa tider är även Kristina Kinnunen och Katarina Holmqvist i förskoleklassens verksamhet.

Aktuell information

Veckobrev    
Språkstimulans Matematik Social utveckling
Skapande Naturorienterande ämnen Idrott och hälsa
Musik Lek Besök på brandstationen
Temaarbete "Påsktuppen"