Naturorienterande ämnen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Trots att Björktorpsskolan ligger centralt så har vi närhet till skogen vilket innebär att vi på nära håll kan uppleva vår natur. Vi jobbar med allemansrätten som lär oss att respektera och vara rädd om vår natur. Vi följer våra årstidsväxlingar och lär oss om både djur och växter i vår närmiljö.
Vår skola har grön flagg, vilket innebär att vi arbetar på ett medvetet sätt med hållbar utveckling. Vi deltar också i skolans miljövecka då vi sätter fokus på återvinning och konsekvenserna av nedskräpning.

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”  (LGR11 )

 Under ett av våra skogsbesök fick barnen
 öva språk, matematik, naturvetenskap och
 samarbete. Barnen fick olika uppdragskort
  där det bland annat kunde stå:
• Hämta något som rimmar på Pär.
• Hämta en tjock och en smal pinne.
• Lägg alla era pinnar i längdordning.
 Vi samlade allt på en vit duk och gick sen
 igenom vad alla saker var för något.

 

 NTA- Natur och teknik för alla. Här hjälps
  barnen åt att rita av en kompis. Efteråt
 färglagdes bilderna i rätt färger och de
 jämförde och mätte varandras bilder.


 Vi läste sagan om isfågeln och barnen fick sen gå ut och leta isägg. Här undrar
  barnen om is flyter eller sjunker och vad som händer om man lägger salt på
 isen.