Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I matematiken lägger vi fokus på det matematiska språket och de grundläggande begreppen. Vi använder oss mycket av praktiska övningar som metod för att utveckla elevernas matematiska kompetens.
Det är viktigt att matematiken blir konkret och vardagsnära samt att eleverna är delaktiga i att prova, experimentera och reflektera för att komma fram till olika lösningar.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. ” (LGR11)

 En samarbetsövning där barnen fick
 i uppgift att ställa sig i längdordning.
 Vi  räknar hur många pojkar och 
 flickor vi har i gruppen under dagen
 och hur många barn som är hemma.
 

 Högsta-Lägsta

 Längsta-Kortaste

                                                                

        Sången om de 10 indianerna. Med
         indianerna kan barnen öva siffror, 
         nummerordning och storlek.