Förskoleklass Lövet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskoleklass Lövet

Förskoleklassen ska se till att det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i elevernas livslånga lärande. Förskoleklassen omfattas av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11).

En förutsättning för positiv inlärning och utveckling är att alla barnen känner trygghet, glädje, delaktighet och får arbetsro. Elevernas lust och aktiva lärande ska tas tillvara och tydliga regler och rutiner bidrar till en respektfull miljö. Viktigt för oss är också en bra kommunikation och god samverkan med föräldrar.

I Lövets förskoleklass är vi 22 elever, och vi som arbetar i förskoleklassen är Anette Stavehaug och Katarina Holmqvist. Vissa tider är även Anna Le i förskoleklassen.

Aktuell information

Veckobrev

   
Svenska/Språkutveckling Matematik Bild/Skapande
Naturorienterande ämnen Musik/Drama Idrott och hälsa
Normer och värden Lekens betydelse