Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I matematiken lägger vi fokus på det matematiska språket och de grundläggande begreppen. Vi använder oss mycket av praktiska övningar som metod för att utveckla elevernas matematiska kompetens.
Det är viktigt att matematiken blir konkret och vardagsnära samt att eleverna är delaktiga i att prova, experimentera och reflektera för att komma fram till  olika lösningar.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. ” (LGR11)

 

Barn arbetar med matematik på Björken Klocka, trärningar, pengar mm


 

Barn på Björken