Bild/Skapande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Att få uttrycka sig på olika sätt är en självklarhet hos oss och skapande får stort utrymme i vår verksamhet. Genom att prova på olika tekniker och skapandeformer får eleverna utveckla sin kreativa förmåga och använda alla sina sinnen, vilket innebär att eleverna får en mångfald av uttrycksätt att använda sig av.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” (LGR11)


Barn som målar Bild