Förskoleklass Björken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Björken hälsar våren välkommen med dessa skapande vårbilder:

                     

Förskoleklassen ska se till att det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i elevernas livslånga lärande. Förskoleklassen omfattas av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11).

En förutsättning för positiv inlärning och utveckling är att alla barnen känner trygghet, glädje, delaktighet och får arbetsro. Elevernas lust och aktiva lärande ska tas tillvara och tydliga regler och rutiner bidrar till en respektfull miljö. Viktigt för oss är också en bra kommunikation och god samverkan med föräldrar.

I Björkens förskoleklass är vi 22 elever och vi som arbetar i förskoleklassen är Sandi Giliyana och Linda Ekholm.  Vissa tider är även Lena Janeling i förskoleklassens verksamhet.

     
Våra rutiner Tema Vår skola Lekens betydelse
Normer och värden Idrott och hälsa Musik/Drama
Naturorienterande ämnen Bild/Skapande Matematik
Svenska/Språkutveckling Demokrativeckan