Skapande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                               Skapande


Vi använder skapande i verksamheten för att barnen ska få en variation i lärande och kunskap. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och förmedla upplevelser, tankar, fantasier och erfarenheter. Detta gör vi genom att erbjuda olika material och tekniker. Själva skapande  integreras tillsammans med övriga ämnen.

                         "Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.
                           De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer
                           och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik,
                               dans, musicerande och skapande i bild, text
                           och form ska vara inslag i skolans verksamhet" (Lgr 11)