Musik/Drama

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                            Musik/drama


Musik skapar glädje och gemenskap och är därför ett naturligt inslag i vår verksamhet. Sång, rytm och dans är ett omtyckt inslag. Vi sjunger olika typer av sånger och leker sånglekar. Varje vecka sjunger vi en ny bokstavssång, vi går också regelbundet till Ansgarskyrkan och har sångstund med duktiga pedagoger! Någon gång per termin brukar vi också få titta på en riktig teaterföreställning.

                              "Musik som estetisk uttrycksform används i
                               en mängd sammanhang, har olika funktioner 
                               och betyder olika saker för var och en av oss.
                               Den är också en viktig del i människors sociala
                                   gemenskap och kan påverka individens
                                             identitetsutveckling" (Lgr 11)