Lek

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                                         Lek

Lek i alla dess former får ta plats varje dag både inne och ute. Vi besöker ofta skogen där barnen får leka och leva ut sina fantasier. Genom lek delar barn med sig av sina erfarenheter till varandra. Lek är viktig för att kunna ta till sig kunskap och har stor betydelse för motivationen, har barnen roligt så lär de sig lättare.

                        

                                  "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i
                                   det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
                                     skolåren har leken stor betydelse för att
                                    eleverna ska tillägna sig kunskaper" (Lgr 11)