Idrott/Hälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                                   Idrott/hälsa


Lek och dans är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi leker lekar, dansar och rör oss till musik. Ibland har vi Miniröris vilket barnen tycker är jättekul! När barnen deltar i dessa aktiviteter tränar de sin grovmotorik. Varannan vecka har vi tillgång till gymnastiksalen. Detta är ett bra tillfälle för barnen att få röra sig på större yta. Eleverna ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och samarbetsförmåga.

                         "Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv
                          under uppväxtåren har stor betydelse för om vi
                                      blir fysiskt aktiva senare i livet.
                          Eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor
                                   och intresse för att vara fysiskt aktiva
                                           och vistas i naturen". (Lgr 11)