Förskoleklass Linden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                      

Förskoleklassen ska se till att det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i elevernas livslånga lärande. Förskoleklassen omfattas av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11).

En förutsättning för positiv inlärning och utveckling är att alla barnen känner trygghet, glädje, delaktighet och får arbetsro. Elevernas lust och aktiva lärande ska tas tillvara och tydliga regler och rutiner bidrar till en respektfull miljö. Viktigt för oss är också en bra kommunikation och god samverkan med föräldrar. Föräldrar är alltid välkomna att vara med sina barn under förskoleklassens verksamhet.


Förskoleklassen börjar 9.00 varje dag och avslutas 13.00.

I Lindens förskoleklass är vi 22 elever och vi som arbetar i förskoleklassen är Karin Blomqvist och Ingalill Nömm. Vissa tider är även Adam Sabri Basel och Christer Ravinale i förskoleklassens verksamhet.

Aktuell information

   
Språkutveckling Matematik Skapande
Naturorienterande ämnen Musik/Drama Idrott/Hälsa
Lek