Klass 2D

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hej och välkomna till klass 2D

Vår klass består av 12 flickor och 8 pojkar. Vår klasslärare heter Yvonne S-Johansson och vissa förmiddagar finns även Christer Ravinale i klassrummet, Christer arbetar också på fritids.

Till vår läslära ”Den magiska kulan” hör även en arbetsbok med läs och skrivuppgifter. Vi är indelade i olika läsgrupper i dessa läser vi ett kapitel som vi sedan får i läxa. Genom genrepedagogiken lär vi om olika typer av texter, när de används, hur de är uppbyggda mm.

Vår matematikbok heter Favoritmatematik! Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får vi hjälp med att bygga upp en stabil matematisk grund.

Under höstterminen kommer vi att arbeta med normer och värden, något som även genomsyrar all undervisning. Demokrati, både mänskliga och barns rättigheter är något vi lägger stort fokus på. Vi lär oss om klassråd och elevråd. Vi jobbar med årstider och vad som händer med växter och djur under årstidsväxlingarna. Kropp och hälsa, högtider, är några av de arbetsområden vi fördjupar oss i.

Engelska har vi 30 min/vecka. My name is… I´m seven… är några av de meningar vi lär oss.

Grej of the day/ GOTD är så spännande! Här får vi ledtrådar och lär oss fakta om allt mellan himmel och jord.

Aktuell information