Klasser

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Björktorpsskolan har vi under det här läsåret tjugotvå klasser som är organiserade i tre arbetslag.  Planeringen med temaarbeten och gemensamma aktiviteter i arbetslagen sker succesivt då organisationen bygger på åldershomogen klasser. 

Stora Björktorp - förskoleklass till årskurs 3
Vi finns på Björktorpsgatan 1

Lilla Björktorp - förskoleklass till årskurs 3
Vi finns på Västra Tunagatan 1, bredvid vår skolrestaurang

Årskurs 4 - 6
Vi finns på Björktorpsgatan 1

Chef  för år F-3  Björktorpsskolan är rektor Leif Andersson och för år 4-6 är rektor Lars Bouvin chef. De har sitt kontor på Björktorpsgatan 1.

Björktorpsskolan är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef.

Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.