Föräldrainformation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hej!

Redan under vårterminen -14 fick skolan signaler från föräldrar som tycker att miljön runt Albatrossens fritidshem inte är tillfredställande. Bland annat handlar det om gång och cykelbanan som barnen måste passera då de ska ta sig till lekplatsen som finns på Nyforsgatan (strax utanför Albatrossen).
Under hösten har det även varit en insändare i Eskilstuna Kuriren som handlade om fritidshemmets placering och miljö.

För att se om det är möjligt att få möjlighet till någon form av farthinder utanför Albatrossens entré kontaktade skolan Trafikavdelningen och Kommunfastighet.
Skolan har nu fått svar på förfrågan angående någon form av farthinder vid Albatrossen.
Svaret har även skickats till Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Svaret från Trafik avdelningen:

”Nyforsgatan är utformad för gångare och cyklister, där viss tillståndstrafik förekommer
(och även en och annan smitbilist). Förutsättningarna är lika för alla barn, oavsett om de bor i området eller vistas där under dagtid”.
”Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte Er eller föräldrarnas bild av att olycksriskerna är
så pass höga att de kräver åtgärder- det är snarare så att Nyforsgatan med dess utformning är en av stadens allra mest barnvänliga och säkra gator”.
”Oron för barns säkerhet är bra, det visar om en omtanke för deras bästa. Dock anser vi i
detta fall att risken för olycka inte på något sätt är proportionerlig i förhållande till de önskemål som framställs”.

Att idag finna lokaler/utrymmen på skolan som skulle kunna ersätta Albatrossens lokaler är helt omöjligt.
Tillsammans försöker vi på bästa sätt göra vägen till och miljön runt fritidshemmet så säker som möjligt.
Och detta tillsammans med en önskan om att skolan i framtid får tillgång till lokaler i direkt anslutning av skolans egna lokaler.

                                                                          Med vänlig hälsning
                                                                            Leif  Andersson