Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår verksamhet utgår från skolans läroplan LGR 11. Fritidshemmen ska komplettera skolan och hemmet samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

I Björktorpsskolans verksamhet ingår fem fritidshem: Torpet, Lövet, Björken, Linden och Albatrossen.
Björken, Torpet och Lövet är belägna i skolans röda tegelbyggnad på Björktorpsgatan 1.

Björkens fritidshem har barn från förskoleklass och årskurs 1. Vi som arbetar på Björken heter Lena Janeling (fritidshemsansvarig) Linda Ekholm och Sandi Giliyana.
Björken är en jouravdelning vilket innebär att det är den avdelning på Björktorpsskolan (Björktorpsgatan 1) där vi har öppning, frukost och stängning för alla avdelningar utom Albatrossen och Bubblan.
Vi har öppet 06.30-18.00.
Ni når oss på telefonnummer: 070-089 31 80.

Torpets fritidshem har barn från förskoleklass och årskurs 1. Vi som arbetar på Torpet heter Kristina Kinnunen (fritidshemsansvarig) Josefin Skantz, Simin Mohammadi, Britt Lindström och Mafuta Kiaco.
Vi har öppet 07.30- 16.15, övrig fritidstid är vi på Björken.
Ni når oss på telefonnummer 070-089 31 81.

Lövets fritidshem har barn från förskoleklass Lövet. Vi som arbetar på Lövet heter Katarina Holmqvist  (fritidshemsansvarig) och Anette Stavehaug .
Vi har öppet 13.00-16.00, övrig fritidstid är vi på Björken.
Du når oss på telefonnummer 070-086 63 56.

Frukosten samordnas för Björken, Torpet, Lövet och Albatrossen och serveras på Björken/Torpet. Mellanmålet äter barnen på respektive fritidshem. Anne-Lie Rehnqvist ansvarar för frukost och mellanmål.

Albatrossens fritidshem finns i två sammanslagna lägenheter på Nyforsgatan 15 A-B. Albatrossen har barn från årskurs 2 och 3.
Vi som arbetar på Albatrossen heter Eva Lindh (fritidshemsansvarig) Virpi SuhonenRein Nömm och Paula Jansson Hellberg
Vi har öppet 12.30-18.00.
Du når oss på telefonnummer 070-089 31 83.

Öppna verksamheten
För 10-12 åringar erbjuder skolan aktiviteter i lokaler på fritidshemmet Albatrossen (Nyforsgatan 15 A-B). Albatrossens personal ansvarar och planerar för verksamheten.
Under loven sker en samordning mellan fritidshemmen och den öppna verksamheten.
Vi har öppet 06.30-18.00
Ni når Öppna verksamheten på telefonnummer: 070-089 31 83.

Lindens fritidshem   finns lokalmässigt på Lilla Björktorp, röd tegelbyggnad bredvid skolrestaurangen (Västra Tunagatan 1). Lindens fritidshem har barn från förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Vi som arbetar här heter  Christer Ravinale (fritidshemsansvarig), Inga-Lill Nömm, Karin Blomqvist, Anna Le och Adam Basel Sabri.
Ni når oss på telefonnummer 070-089 31 82. 

Frukost serveras kl. 8.00 i Skolrestaurangen. Barn som ej är inskrivna i skolbarnsomsorgen kan äta till en kostnad av 10 kronor.

Mellanmål äter vi i matsalen ca 14-14.30.

Höstlov på fritids (Björken, Torpet, Lövet)