Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Varje klass väljer föräldrarepresentant till skolrådet som träffas 2-3 gånger/termin.
Skolrådet har en rådande funktion.

Vi strävar efter att skolrådets kulturella sammansättning ska präglas av den mångkulturalitet som berikar skolan.

Vi ser gärna att föräldrar förutom vid utvecklingssamtal och föräldramöten finns med i klassen, på idrottsdagar, vid utflykter och andra vardagssituationer.