Protokoll 2014-03-20

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Mötesprotokoll Grön Flagg 20140320


• Klassnärvaro: 1D, 2A, 2B, 3C,4B, 5A, 5C, 6A, 6B

• Anna Eriksson, som är ny i Grön Flagg, presenterade sig.

• Skräpplockardagar kommer att äga rum vecka 22 (Kristi Himmelfärdsveckan) den 26-28/5. Varje klass får själva välja var de vill städa. Det kan vara på skolgården eller i samband md en utedag. En lista kommer att sättas upp i personalrummet vecka 20 så att det inte blir några ”städkrockar”. Vi hoppas få sopsäckar från Grön Flagg och önskar köpa in fler handskar.

• Vi väntar med Miljöveckan till höstterminen (2-4/9) på grund av önskemål från lärarna. Några representanter tyckte det var tråkigt att vi inte skulle ha miljöveckan i maj som vi brukar.

• Vi pratade om temat Mat och energi och repeterade målen i handlingsplanen. Endast 6B har arbetat md Matens kemi. Annars hade ingen av de deltagande klasserna påbörjat arbetet med temat ännu. Vi kan arbeta med temat till slutet av vårterminen 2015. I juni 2015 måste rapporten lämnas in.

• Nästa möte kommer att vara någon gång i mitten av maj. Då vill vi att varje klass har pratat om vad som varit bra/mindre bra under miljöveckan. Vi vill också att ni funderar på nya förslag om vad vi kan göra i september.Ska vi strunta i grillningen i år och endast ha kokt korv eller äta i matsalen som vanligt?

• Förslag som kom upp under mötet: Tipspromenad om miljö, utställning med tips om hur man sparar energi och att sälja ekologiska varor för att skänka till välgörenhet.

Sekreterare: Sophie Nystedt Malm