Protokoll 2012-03-21

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljöråd     2012-03-21

Närvarande: 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4B, 5A, 5B, 6A och 6B, Sophie, Anette.
1. Vi gick igenom rapporten för Grön Flagg och skickade in den.
2. Vi arbetade med en enkät angående Grön Flagg-arbetet. Den ska lämnas in före påsklovet.

Sekreterare
Anette Karlsson