Protokoll 2011-11-16

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Protokoll från Miljörådet 2011-11-16

Närvarande: 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6B, Sophie Nystedt, Anette Karlsson
Saknas: 1A, 1B, 5A, 5B, 6A
1. Veckans lek; representanter i Miljörådet eller de vuxna rastvärdarna sätter igång leken, vi önskar att det köps in två västar i en annan färg som igångsättarna har på sig, man får gärna leka föregående veckors lekar. Alla som vill ska få vara med.
2. Veckans kompis; en tredjedel av klasserna har kommit igång med Veckans kompis. Vi gör lite olika. Några klasser har en hemlig kompis.
3. Massage/avslappning/lugn stund. Miljörådsrepresentanterna påminner sina lärare.
4. Röris; Miljörådsrepresentanterna frågar ifall det finns några elever som vill utbilda sig till Rörisledare. Skriv ner namnen på en lapp. Idrottslärarna utbildar dem. Nästa gång lyssnar vi på skivan.
5. Adress till skolans Grön Flagg-sida:
http://www.eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Grundskolor/Bjorktorpsskolan/Elevinflytande/Miljorad

 

Anette Karlsson
Sekreterare