Miljövecka 15-19 september 2014

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljödagar ht-2014, tema mat, energi

15/9

 TEMAARBETE I KLASSEN. TA FRAM EN FRÅGA PER KLASS TILL EN TIPSPROMENAD.FRÅGORNA MEJLAS IN TILL ANNA SENAST 15.00. anna.ericson@eskilstuna.se

16/9

 TEMAARBETE I KLASSEN. TA FRAM MINST TVÅ TIPS PÅ HUR MAN SPARAR ENERGI (illustrera, skriv m. m)  Lämna in till Sophie eller Anna senast torsdag 12.00.

17/9

 SKOLJOGGEN+ TIPSPROMENAD,TEMAARBETE I KLASSRUMMET,  LEKSAKSBYTARDAG. Max två saker per elev får lämnas in. Inlämning mellan 8.00-8.30. Byte 9.20-10.20 och 12.00-12.30. Tipspromenaden kommer att finnas uppsatt dels på skolgården och dels i Kronskogen med början bakom Rekarneskolan fram till Skoljoggsrundan.

18/9

 ARBETE I KLASSRUMMET MED TEMAT, REFLEKTION OCH UTVÄRDERING AV TEMAT.

19/9

UTSTÄLLNINGEN: SÅ SPARAR JAG ENERGI, I BIBLIOTEKET. Utställningen kommer att finnas uppe under cirka två veckor.
MATTÄVLING KOMMER ATT ÄGA RUM UNDER HELA VECKAN. De klasser på låg respektive mellanstadiet  som slänger minst mat kommer att få välja mat under varsin dag i samråd med köket.

*Dessa DVD:er finns att låna hos Sophie: ”Skurt om el”,” Om värme och vatten”.
*Vidare är sökorden energi, vattenkraft, vindkraftverk, återbruk, återvinning, hållbar utveckling och mat bra att använda vid sökning på UR eller SLI. Där finns flera filmer som tar upp temat.

Trevlig miljövecka, hälsar Sophie och Anna