Grön Flagg rådet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grön Flagg

 

Vi har fått ”Grön Flagg”!

På Björktorpsskolan jobbar vi med Grön Flagg.

Vi har ett ”Grön Flagg-råd” med två representanter från varje klass.

Grön Flagg rådet träffas ca en gång i månaden. 

På mötena kommer en representant/klass.

Vårt första tema hette ”Livsstil & hälsa” läsåret 2011-2012.
Vårt andra tema var ”Återvinning, återanvändning & kretslopp” läsåret 2012-2013.
Läsåret 2013-2014 är temat ”Mat & energi”.

Höstterminens arbete började traditionsenligt med att vi (Grön Flagg-rådet) åkte ut till Naturskolan en heldag och bland annat arbetade med de teman som ska ingå i vår handlingsplan.

 

 

I Grön Flagg rådet ingår en ordinarie och en reserv/klass plus följande vuxna;
Sophie Nystedt
Anna Ericson

 

 


Här finns vår Rapport till Grön Flagg att läsa