Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevrådet och matrådet är en del av skolans organiserade elevinflytande. Klasserna i år 1 - 6 väljer representanter till elevrådet som sammanträder var 14:e dag.

Elevrådet har under några år bl a arbetat med att försöka få Zetterbergsgatan utanför Björktorpsskolan bilfri.
Skrivelser, träffar med politiker och tjänstemän lär elevrådet hur demokratin fungerar när många intressen är berörda/inblandade.

Matrådet är sedan läsåret 2006/2007 en stående punkt på elevrådsmötet, då är kökschefen närvarande.

Grön Flagg rådet är också en del av skolans organiserade elevinflytande.