Skolhälsovården

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hälsokontroller

Skolsköterska: Mari Sjögren.
Skolläkare:       Finns vid behov

Skolhälsovården finns på Björktorpsskolan i den nya tegelbyggnaden (lågstadiet), våning 1.

Skolsköterskan Mari har oftast mottagningstid på förmiddagar och hon välkomnar föräldrar att boka tid före besök. Telefon: se Kontaktinformation, till höger!

Förskoleklass
Från och med 1 juli 2003 tillhör sexåringarna skolhälsovården, vilket innebär att man blir erbjuden att komma på hälsokontroll tillsammans med sina föräldrar. Då kontrolleras längd, vikt, syn och hörsel samt allmän hälso- och utvecklingsbedömning

Årskurs 2
Allmän hälso- och utvecklingsbedömning, samtal om trivsel, kamratrelationer, kost och fysisk aktivitet. Längd, vikt och syn kontrolleras. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.


Årskurs 4
Hälsokontroll: längd, vikt, syn och ryggkontroll. Samtal om kamratrelationer, trivsel, kost och fysisk aktivitet.