Kommunala grundskolor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla barn kommer till skolan med olika förutsättningar. Under skolans första år lägger de grunden för lärande och utveckling i resten av livet. Nästan alla barn börjar i förskoleklass när de är sex år. Samtidigt börjar de på fritidshem som tar vid när förskoleklassen eller skoldagen har avslutats. Från fjärde till sjätte klass finns fritidsklubbar på alla skolor. Det är skolans uppgift att hitta den väg som varje enskilt barn behöver för att utvecklas på bästa sätt. För att göra det arbetar personalen tillsammans över yrkesgränserna; lärare, förskollärare, fritidspedagoger finns i samma lag runt barnet.

Lokaler med kvalitet
Eskilstuna kommun har utbildat barn i över hundra år. Här finns lång erfarenhet och ständig utveckling samtidigt. Kommuninvånarna har lagt ner stora resurser på att bygga och bygga om skolor efter förändrade pedagogiska krav. Alla våra elever har tillgång till idrottshallar, specialsalar för naturvetenskapliga laborationer,  hemkunskap, bild, musik och slöjd. Nästan alla våra skolrestauranger serverar mat lagad från grunden med stor andel ekologiska råvaror. Alla skolrestauranger erbjuder minst två rätter att välja på, salladsbord och vegetarisk mat.

Moderna metoder
I skolorna pågår en snabb utveckling i användning av digitala läromedel och digitala metoder i undervisningen. Tillsammans med böcker och traditionella läromedel, utevistelser, rörelse, kultur och praktiska ämnen utvecklas hela tiden nya sätt att ge varje elev en egen väg mot kunskap.

Trygg mångfald
Om vi känner oss omtyckta och uppskattade som individer är det lättare att utvecklas och lära nytt. Våra skolor arbetar aktivt med allas lika värde och metoder för elever som har behov av särskilt stöd. Alla vill vi också ha lugn och arbetsro, varvat med lite stoj och glam emellanåt. Våra skolor har regler och lär ut mänskligt umgänge med respekt som en självklar del av livet. Vi frågar våra elever och föräldrar vad de tycker, både i dagliga samtal, vid utvecklingssamtal och med enkäter. De allra flesta svarar att de känner sig trygga och trivs i våra skolor. De brister vi på detta sätt upptäcker arbetar vi för att ta bort.

Mer information
Alla våra skolor har samma läroplan och kursplaner men de väljer olika metoder för
att nå målen. Här på eskilstuna.se/grundskola kan du läsa mer om alla Eskilstunas kommunala grundskolor. Varje skola har en uppdaterad hemsida, vissa skolor kan du följa på Facebook, andra har bloggar eller andra digitala kontaktvägar. Mycket annan viktig information som till exempel fria busskort för alla elever, försäkringar, skolskjuts och läsårstider hittar du också på eskilstuna.se/grundskola.
Här finns också regler och råd när det gäller fotografering och filmning vid olika evenemang i skolan.

Har du frågor?
Kontakta i första hand lärare, expedition eller skolledning på den skola det gäller. Kontaktuppgifter finns på webben.