Starta fristående verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fristående fritidshem.
(2 kap. 5 § skollagen 2010:800)

Skolpengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller privat regi och syftet är att ge föräldrar fler möjligheter och alternativ för att ordna sin barnomsorg.

Börja med att läsa Riktlinjer för godkännande av bidrag . Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska ansöka om detta hos kommunens utbildningsinspektion.

Ansökan ska göras på särskilda blanketter som du hittar här
Dessa handlingar ska skickas med din ansökan:

Du ska komplettera med följande handlingar innan verksamheten kan starta:

  • Dokumenterad barnskyddsrond som inkluderar brandskyddet. 
  • Anställningsavtal, registerutdrag och examensbevis för den person som ska vara pedagogisk verksamhetsansvarig. 
  • Likabehandlingsplan

När din kompletta ansökan kommit in till kommunens utbildningsinspektion är handläggningstiden cirka 4 månader.

Skicka din ansökan till:
Kommunledningskontoret
Utbildningsinspektionen
631 86 Eskilstuna